Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQT 21/2 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 21/2/2019

  11:29 - 21/02/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/2/2019

  XSQT 14/2 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 14/2/2019

  11:30 - 14/02/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/2/2019

  XSQT 7/2 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 7/2/2019

  11:29 - 07/02/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/2/2019

  XSQT 31/01 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 31/01/2019

  11:29 - 31/01/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 31/01/2019

  XSQT 24/1 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 24/1/2019

  11:30 - 24/01/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/1/2019

  XSQT 17/1 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 17/1/2019

  11:29 - 17/01/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/1/2019

  XSQT 10/1 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 10/1/2019

  11:29 - 10/01/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/1/2019

  XSQT 3/1 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 3/1/2019

  11:30 - 03/01/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/1/2019

  XSQT 27/12 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 27/12/2018

  11:30 - 27/12/2018

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/12/2018

  XSQT 20/12 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 20/12/2018

  11:29 - 20/12/2018

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/12/2018