Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 17/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 17/2/2020

  12:59 - 17/02/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/2/2020

  XSHCM 15/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 15/2/2020

  12:59 - 15/02/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/2/2020

  XSHCM 10/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 10/2/2020

  12:59 - 10/02/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/2/2020

  XSHCM 8/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 8/2/2020

  12:59 - 08/02/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 8/2/2020

  XSHCM 3/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 3/2/2020

  12:59 - 03/02/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/2/2020

  XSHCM 1/2 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 1/2/2020

  12:59 - 01/02/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/2/2020

  XSHCM 27/1 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 27/1/2020

  12:59 - 27/01/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/1/2020

  XSHCM 25/1 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 25/1/2020

  12:59 - 25/01/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/1/2020

  XSHCM 20/1 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 20/1/2020

  12:59 - 20/01/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/1/2020

  XSHCM 18/1 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 18/1/2020

  12:58 - 18/01/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/1/2020