Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 1/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 1/6/2019

  13:00 - 01/06/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/6/2019

  XSHCM 3/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 3/6/2019

  13:00 - 03/06/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/6/2019

  XSHCM 20/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 20/5/2019

  13:00 - 20/05/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/5/2019

  XSHCM 27/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 27/5/2019

  12:59 - 27/05/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/5/2019

  XSHCM 17/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 17/6/2019

  13:00 - 17/06/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/6/2019

  XSHCM 8/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 8/6/2019

  13:00 - 08/06/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 8/6/2019

  XSHCM 10/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 10/6/2019

  13:00 - 10/06/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/6/2019

  XSHCM 15/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 15/6/2019

  13:00 - 15/06/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/6/2019

  XSHCM 18/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 18/5/2019

  13:00 - 18/05/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/5/2019

  XSHCM 25/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 25/5/2019

  12:59 - 25/05/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/5/2019