Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 14/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 14/10/2019

  13:00 - 14/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/10/2019

  XSHCM 12/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/10/2019

  XSHCM 7/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 7/10/2019

  13:00 - 07/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/10/2019

  XSHCM 5/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 5/10/2019

  13:00 - 05/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 5/10/2019

  XSHCM 30/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 30/9/2019

  13:00 - 30/09/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/9/2019

  XSHCM 28/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 28/9/2019

  13:00 - 28/09/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/9/2019

  XSHCM 23/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 23/9/2019

  13:00 - 23/09/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/9/2019

  XSHCM 21/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 21/9/2019

  13:00 - 21/09/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/9/2019

  XSHCM 16/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 16/9/2019

  13:00 - 16/09/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/9/2019

  XSHCM 14/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 14/9/2019

  13:00 - 14/09/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/9/2019