Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 1/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 1/6/2020

  13:00 - 01/06/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/6/2020

  XSHCM 30/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 30/5/2020

  12:59 - 30/05/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/5/2020

  XSHCM 25/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 25/5/2020

  12:59 - 25/05/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/5/2020

  XSHCM 23/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 23/5/2020

  12:59 - 23/05/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/5/2020

  XSHCM 18/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 18/5/2020

  12:59 - 18/05/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/5/2020

  XSHCM 16/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 16/5/2020

  12:59 - 16/05/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/5/2020

  XSHCM 11/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 11/5/2020

  12:59 - 11/05/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/5/2020

  XSHCM 9/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 9/5/2020

  12:59 - 09/05/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/5/2020

  XSHCM 4/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 4/5/2020

  12:59 - 04/05/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/5/2020

  XSHCM 2/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 2/5/2020

  12:59 - 02/05/2020

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/5/2020