Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khởi động dự án 390 triệu USD xử lý dioxin ở nơi ô nhiễm nhất Việt Nam

    16:30 - 20/04/2019

    Dự án sẽ xử lý ô nhiễm ở những khu vực có nguy cơ cao trong khoảng thời gian dự kiến là 10 năm với các phương pháp xử lý và cô lập như được sử dụng tại Sân bay Đà Nẵng.