VOH default thumbnail
 - 
( VOH ) - Trúng gió là tình trạng xảy ra phổ biến, nhất là khi thời tiết thay đổi thất thường. Vậy cần làm gì khi bị trúng gió để không ảnh hưởng đến sức khỏe?