Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hỗ trợ cấp hộ chiếu cho người có nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh

    16:01 - 10/05/2019

    Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ phối hợp với các bệnh viện trong danh sách cử cán bộ trực tiếp đến giường bệnh để hướng dẫn, ghi nhận thông tin, chụp hình, tiến hành các thủ tục cấp hộ chiếu.