Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 2013: Kiều hối chuyển về TPHCM có thể đạt 4,8 tỉ USD

    Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, đến cuối tháng 9 lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt khoảng 3 tỷ USD. Dự kiến cả năm 2013, kiều hối chuyển về địa bàn TP.HCM có thể lên đến 4,8 tỷ USD, tăng 0,7 tỷ USD so với năm ngoái. Thị trường kiều hối chủ yếu của Việt Nam vẫn từ Mỹ và châu Âu nhưng năm nay có phần chuyển dịch, tăng ở hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Các chuyên gia nhận định, Việt Nam vẫn sẽ đứng trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. Để giúp quý vị hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM có cuộc trao trổi với ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh.    Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM.

    Huệ Như