Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 419 doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao

    (VOH) - Theo kết quả điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2012 do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao công bố vào sáng ngày 13/3/2012 tại TP.HCM, từ 716 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn có 419 doanh nghiệp được công nhận đạt nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao thuộc 38 ngành hàng khác nhau.

    Trong đó có 23 doanh nghiệp mới đạt danh hiệu lần đầu tiên; 41 doanh nghiệp đạt lại sau một vài năm gián đoạn; 149 doanh nghiệp không được người tiêu dùng bình chọn so với năm 2011; 17 doanh nghiệp không đạt danh hiệu do vi phạm về thuế, về môi trường tại địa phương; 5 doanh nghiệp đã giải thể. Theo kết quả, ngoài yếu tố chất lượng sản phẩm, tiếu chí được người tiêu dùng chọn mua hàng Việt Nam chất lượng cao là thương hiệu chiếm 36,9%, dễ mua chiếm 23,5%, giá cả chiếm 20%, quen dùng chiếm 17,7%. Riêng tiêu chí “thương hiệu” được người tiêu dùng định nghĩa là lòng tin vào nhãn hiệu hàng hóa. Các kênh phân phối truyền thống vẫn còn sức hút đối với người tiêu dùng khi có 72% người tiêu dùng chọn. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện xu hướng chuyển dịch sang các kênh phân phối hiện đại. Qua 16 năm tổ chức cuộc bình chọn, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho rằng:
    Năm 2012, do tình hình kinh tế khó khăn nên Hội và Báo Sài Gòn Tiếp Thị không thu của doanh nghiệp phí sử dụng logo nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao.

    Xuân Đào