Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 6 tháng đầu năm, PetroVietNam đạt 56,3% kế hoạch

  (VOH) - Chiều ngày 8/7, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức họp báo trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TPHCM, xoay quanh kết quả hoạt động sản xuất 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

  Bằng các giải pháp đồng bộ và phong trào thi đua sáng tạo của các đơn vị, 6 tháng đầu năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nổi bật: Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về tài chính và kinh doanh sản xuất, như: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 364,3 nghìn tỷ đồng, đạt 56,3% kế hoạch năm; Đóng góp ngân sách nhà nước vượt 16,8% so với kế hoạch, tương đương trên 11,9 nghìn tỷ đồng; Thực hiện đề án tái cấu trúc khẩn trương đúng tiến độ; Công tác an toàn môi trường trên các công trình dầu khí được đảm bảo; Hầu hết các đơn vị giữ nhịp độ sản xuất kinh doanh tốt.

  Trong 6 tháng cuối năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề ra 12 giải pháp và nhiệm vụ, trong đó có 5 nhiệm vụ trọng tâm: Vận hành an toàn các công trình; Tập trung đẩy mạnh khai thác thăm dò dầu khí; Kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ các dự án và đẩy mạnh hoạt động các khối dịch vụ.


  Ảnh minh họa.

  Bích Liên