Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 7 tháng đầu nằm 2010: HDBank huy động vốn tăng 81,97% so cùng kỳ

    Trong 7 tháng đầu năm 2010, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động tại HDBank đều đạt và dự kiến sẽ vượt kế hoạch năm 2010.

    Cụ thể, HDBank huy động vốn đạt hơn 21.500 tỷ đồng, tăng 81,97% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận: đạt 171 tỷ đồng, tăng 15,54% so với cùng kỳ năm trước; nợ xấu được khống chế ở mức 1,41%. Song song đó, HDBank cũng đã phát triển mạng lưới lên hơn 70 điểm, triển khai thành công dịch vụ eBanking chuyển tiền trong và ngoài hệ thống; dịch vụ Mobile Banking; SMS Banking; thanh toán trực tuyến; phát triển nhiều tính năng ưu việt cho Thẻ thông minh HDCard, triển khai thành công hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trên toàn hệ thống với sự tư vấn của công ty kiểm toán quốc tế Erns and Young,… Đây chính là  nền tảng để HDBank tiếp tục phấn đấu, hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 2.000 tỷ vào tháng 9 và 3.500 tỷ vào cuối năm 2010.

    Xuân Đào