Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 9 lãnh đạo Việt Nam được nhận giải thưởng lãnh đạo công nghệ thông tin tiêu biểu

    (VOH) - Giải thưởng lãnh đạo công nghệ thông tin và lãnh đạo an ninh thông tin lần thứ 9 đã được trao cho 20 lãnh đạo của 7 quốc gia khu vực Đông Nam Á. Trong đó có 9 lãnh đạo thuộc các Bộ, ngành, cơ quan, trường học, ngân hàng, doanh nghiệp của Việt nam. 20 ứng viên này được lựa chọn trong số 450 hồ sơ gửi về cho Hội đồng bình chọn.

    Qua 8 lần tổ chức giải thưởng đã vinh danh hơn 150 lãnh đạo công nghệ thông tin và an ninh thông tin, giải thưởng nhằm tìm kiếm và tôn vinh các lãnh đạo những người có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cũng như an ninh thông tin, góp phần quan trọng cho việc đổi mới, sáng tạo, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội nói chung./.

    Thanh Xuân