Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bảo Việt tạm ứng bồi thường cho các doanh nghiệp bị thiệt hại tại tỉnh Đồng Nai

    (VOH) - Ngày 22/6, tại tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại sau hơn 1 tháng kể từ khi sự việc đáng tiếc xảy ra đối với các doanh nghiệp FDI tại một số tỉnh thành.


    Ông Nguyễn Quang Phi - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt trao tiền bồi thường cho các doanh nghiệp tại Đồng Nai (ảnh: danviet).

    Tính tới thời điểm này, Bảo hiểm Bảo Việt đã tạm ứng bồi thường cho 69 khách hàng tại Đồng Nai và Bình Dương với tổng số tiền tạm ứng là 28,3 tỷ đồng. Riêng Đồng Nai có 33 khách hàng. Lãnh đạo Tổng Công ty cho biết, việc thực hiện bồi thường cho khách hàng khẳng định vai trò của Bảo hiểm Bảo Việt là cùng với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương góp phần ổn định, đảm bảo an sinh - xã hội. Bảo hiểm Bảo Việt cam kết sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm trong thời gian sớm nhất cho các doanh nghiệp bị thiệt hại ở các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Đồng Nai.

    Hoàng Oanh