Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cảm nhận về Nhà nước và thị trường của người Việt Nam 2011

    (VOH) - Ngày 19/04, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Cảm nhận về Nhà nước và thị trường của người Việt Nam 2011”.

    Theo kết quả điều tra của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam và Ngân hàng thế giới, có 87% người được hỏi ủng hộ kinh tế thị trường; 69% cho rằng sở hữu tư nhân là ưu việt; 92% cho rằng minh bạch và công khai trong quá trình hoạch định chính sách của Nhà nước là cần thiết; 35% cho rằng quá trình hoạch định và thực thi chính sách còn khép kín; chỉ có 17% hài lòng về tính minh bạch, trong đó phần lớn là những người làm trong các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Điều đáng nói là đa số người được hỏi đều ủng hộ kinh tế thị trường nhưng đều cho rằng vai trò của Nhà nước trong quản lý giá cả là cần thiết. Lý giải nguyên nhân này, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết:

    Hà An