Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cần có giải pháp đồng bộ hỗ trợ doanh nghiệp XNK nông sản về vốn, hoàn thuế VAT

    (VOH) - Trong thời gian gần đây, hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản đã khó lại càng khó khăn thêm trong lĩnh vực tài chính như vốn, hoàn thuế VAT.v.v. Vấn đề này cần có giải pháp tháo gỡ thích hợp. Phóng viên Đài TNND TPHCM đã phỏng vấn ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Intimex xung quanh vấn đề này.     Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam.

    Nguyễn Thắng