Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chỉ 20-30% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo

    (VOH) - Chỉ 20-30% doanh nghiệp Việt nam có hoạt động đổi mới sáng tạo, đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo thúc đẩy truyền thông về đổi mới sáng tạo tổ chức vào sáng 25/9.

    Từ năm 2009 Việt nam và Phần Lan đã ký kết chương trình đối tác đổi mới sáng tạo đã triển khai giai đoạn 1 tại 7 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ, Lâm Đồng và An Giang. Tổng ngân sách được duyệt là 7 triệu Euro, trong đó Việt nam đóng góp 11%. Cho đến nay chương tình đã tiếp nhận khoảng 400 đề xuất về các ý tưởng đổi mới sáng tạo trong 4 lĩnh vực và đã xét chọn được 60 tiểu dự án, cho phép triển khai 12 dự án về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ sạch, đào tạo đại học. Thông qua các dự án này doanh nghiệp Việt nam đã nhận được sự hỗ trợ về đào tạo cán bộ, chuyển giao tri thức, kinh nghiệm về phát triển các ý tưởng và thực hiện đổi mới sáng tạo.

    Thanh Xuân