Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đan Mạch phê duyệt chương trình Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp cho Việt nam trị giá 123 triệu Curon

    (VOH) - Sáng 10-9, tại Tp HCM , Đại sừ Đan Mạch tại Việt Nam- ông John Nielsen đã có buổi gặp với các Báo Đài để thông báo về chương trình Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp cho Việt nam đã được chính phủ Đan Mạch phê duyệt ngày 8/9 vừa qua sẽ được triển khai trong 3 năm tới bắt đầu từ tháng 1/2011.

    Chương trình có tổng kinh phí là 123 triệu Curon Đan mạch tương đương khoảng 422 tỉ đồng Việt Nam nhằm mục tiêu Hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam “Tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt nam hướng vào  tăng trưởng, xuất khẩu và tạo việc làm ”. Đại sứ John Nielsen  cho biết chương trình Hỗ trợ phát  triển  Doanh nghiệp nầy - Đan Mạch dành cho Việt nam nhằm hỗ trợ cho  các doanh nghiệp Việt nam cải thiện chất lượng sản xuất, duy trì tính cạnh tranh toàn cầu  và tạo thêm việc làm cho người nghèo qua đó hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển của mình .

    V.Sơn