Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đề xuất hủy bỏ -cắt giảm 27 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

    (VOH) - Theo Cục Hải quan Tp, từ đầu năm đến nay, qua công tác rà soát, Cục hải quan TP đã đề xuất hủy bỏ, cắt giảm 27 thủ tục và kiến nghị sửa đổi 20 thủ tục hành chính khác trong lĩnh vực hải quan.

     Đây là một trong bước thực hiện mục tiêu kiến nghị cắt giảm 30%  trong số 239 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành hải quan cả nước. Việc cắt giảm, sửa đổi các thủ tục này sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất phiền hà cho hành khách xuất nhập cảnh, tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu.

    Mỹ Trang