Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Doanh nghiệp được quảng cáo khi tham gia phổ biến giáo dục pháp luật

    (VOH) - Sáng 23/5, Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. Hội nghị cũng đã nghe thông tin về một số văn bản mới trong tháng 5, đáng lưu ý là Nghị định số 28 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 27/05/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

    Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng một số chính sách, đáng lưu ý là doanh nghiệp được quyền thực hiện hoạt động quảng cáo khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật miễn phí hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

    Thoại Diễm