Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Doanh nghiệp gặp khó với quy định mới về tiền sử dụng đất

  (VOH) - Hiệp Hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Hội Doanh nghiệp Quận Phú Nhuận tổ chức Hội thảo với chủ đề “Khó khăn của doanh nghiệp về tiền thuê đất”.

  Theo đó, giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh trước 2006 chỉ bằng 30% giá thị trường. Theo các văn bản sau này thì, giá đất tính trên cơ sở giá thị trường, để đảm bảo tất cả các đơn vị sử dụng tốt nguồn lực đất đai, tiết kiệm, gắn với sự chuyển đổi của nền kinh tế và hội nhập quốc tế. Căn cứ theo Luật đất đai hiện hành có hiệu lực từ 1/7/2014 thì giá thuê đất được tính theo giá thị trường, theo công thức: giá đất thị trường nhân hệ số điều chỉnh giá đất 2 lần và nhân 2,5%, khiến cho giá đất đội lên rất cao.


  Ảnh minh họa - Nguồn: bizlive.

  Do vậy, để giải quyết vướng mắc cho các doanh nghiệp, Sở Tài chính đang kiến nghị với Bộ Tài chính xây dựng hệ số xác định tiền thuê đất 2 lần và không tính theo giá thị trường.

  Hà An