Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đối thoại xã hội tại doanh nghiệp

    (VOH) - Ngày 8/11, Liên đoàn lao động TPHCM phối hợp cùng tổ chức Apheda (Úc) tập huấn cho các cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các KCX-KCN TPHCM về những kỹ năng thương lượng, cách đối thoại xã hội tại doanh nghiệp, cách tiếp cận luật gần hơn và những quy định đối thoại xã hội tại Việt Nam. Đây cũng là những nội dung quan trọng góp phần thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tại doanh nghiệp.

    Ngoài ra, đối thoại còn là cơ hội để xét lại toàn bộ hoạt động điều kiện sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp nhằm cải tiến và xây dựng kế hoạch sản xuất hiệu quả trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.


    Mỹ Trang