Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Dự toán thu ngân sách TPHCM năm 2013: Khó đạt mốc tăng 20%

    (VOH) - Năm 2012 Tổng cục thuế giao cho Cục thuế TPHCM thu thuế trên địa bàn là 148.300 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 123.000 tỷ đồng, trừ dầu thô. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và qua các chính sách hỗ trợ của chính phủ và TP.HCM thì khả năng thực hiện kế hoạch pháp lệnh thu thuế trên trong năm 2012 của Cục thuế TP.HCM như thế nào?

    Ông Trần Đình Cử, Cục phó Cục thuế TP.HCM  (ảnh: TTO)

    Phóng viên Đài TNND TP.HCM có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Cử, Cục phó Cục thuế TP.HCM về câu hỏi trên:

    Ngọc Xuân