Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, vừa trụ vững và phát triển

    (VOH) - Ngày 23.11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc tổ chức hội thảo “Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trụ vững và phát triển”.

    Hội thảo đã đề cập đến các xu hướng, các biện pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay. Việc thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các giải pháp nâng cao năng lực thương mại đầu tư và cạnh tranh, cải tiến cách thức tiếp cận thị trường, đổi mới công nghệ cũng như chia sẻ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa.

    Hà An