Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • "Giảm lãi suất huy động- Doanh nghiệp, người dân hưởng lợi"

    (VOH) - Từ hôm nay 13/3, trần lãi suất huy động tại các các Ngân hàng chính thức hạ xuống 13%/năm, đồng thời các lãi suất chủ chốt khác như tái cấp vốn, tái chiết khấu cũng giảm 1% xuống tương ứng 14% và 12%. Tín hiệu này sẽ có tác động thế nào đến nguồn tiền gửi, đến doanh nghiệp và lạm phát? VOH đã có cuộc phỏng vấn với TS. Cao Sỹ Kiêm, thành viên hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về vấn đề này.

    Hà An