Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • HĐND TPHCM làm việc với Sở Kế hoạch – Đầu tư

    (VOH) - Hôm qua, đoàn công tác Hội đồng nhân dân Tp Hồ Chí Minh, do trưởng Ban kinh tế và ngân sách - ông Phạm Văn Đông làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư về tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

    Năm 2010, Sở Kế hoạch Đầu tư được UBND Thành phố giao trên 23 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng. Sở đã tập trung đầu tư chủ yếu cho các dự án chuyển tiếp, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các công trình mới. Đến cuối năm nay, sẽ có 160 dự án được đưa vào sử dụng. Qua buổi khảo sát, ông Phạm Văn Đông trưởng Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân Tp Hồ Chí Minh đánh giá:


    Huệ Như

    .