Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua hoạt động thương mại diện tử năm 2012

    (VOH) - Cuộc bình chọn “Website và dịch vụ thương mại điện tử được người tiêu dùng ưa thích nhất” do Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức hàng năm, xuyên suốt từ năm 2009 đến nay đã góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và giúp người tiêu dùng làm quen dần với thương mại điện tử.

    Ông Trần Vinh Nhung - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM (ảnh: pnj)

    Phóng viên Bá Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trần Vinh Nhung - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM về những hỗ trợ doanh nghiệp phát triển từ chương trình thương mại điện tử đã và đang triển khai trên địa bàn TP.HCM.  

    Bá Nam