Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hỗ trợ lãi suất vay vốn theo quyết định 497/QĐ- TTg và 2213/QĐ-TTg: vẫn còn vướng mắc cho người nông dân

  Hôm qua, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quyết định 497 và sơ kết thực hiện quyết định 2213 của Thủ tướng Chính Phủ tại khu vực phía Nam về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn.

  Trong năm qua, 2 quyết định này đã đáp ứng đúng 3 mục tiêu đề ra của Chính phủ gồm: hỗ trợ được đúng đối tượng vay là nông dân chiếm trên 95%; góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 44 của Trung ương Đảng về thực hiện Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa nông thôn; góp phần giúp người dân an tâm sản xuất nông nghiệp.

  Nhiều đại biểu của các Sở công thương miền Nam phản ảnh nông dân nghèo thực sự vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay bởi vướng thủ tục tín chấp của Ngân hàng; sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các ban ngành khi triển khai thực hiện; ràng buộc người dân mua máy móc sản xuất trong nước sẽ không khả khi vì máy móc sản xuất trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng…

  Quyết định còn gây khó khăn cho nông dân ở yêu cầu chỉ cho vay vốn dưới một năm. Như vậy, đối với trường hợp vay số tiền lớn như xây nhà, phục vụ sản xuất thì người nông dân sẽ không thể xoay sở trả đúng thời hạn đã quy định.

  Ngọc Lê