Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hỗ trợ mỗi doanh nghiệp phần mềm triển khai CMMI 25.000 USD

    (VOH) - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ hỗ trợ khoảng 25.000 USD cho mỗi doanh nghiệp triển khai quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI.

    Mô hình này là chuẩn đánh giá về mức độ thuần thục trong quy trình sản xuất phần mềm do Viện Công nghiệp phần mềm của Mỹ phát triển. Dự án CMMI dự kiến được triển khai từ năm 2010 đến 2012. Tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, lấy chứng chỉ quy trình sản xuất theo chuẩn CMMI từ cấp độ 3 trở lên. Dự án sẽ tập trung vào một số nội dung chín như: tổ chức đào tạo tập trung cho các cán bộ của các doanh nghiệp phần mềm và nội dung số về quy trình sản xuất phần mềm theo chuẩn CMMI; tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng chuẩn CMMI.

    Ngọc Lê