Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thảo: Các chính sách liên quan đến lao động nữ

    (VOH) - Hôm qua (16-10), Hội thảo “Các chính sách liên quan đến lao động nữ” do công đoàn công ty Sanofi Aventis, quận 4 tổ chức đã nhận được sự quan tâm tích cực từ công nhân lao động tại các doanh nghiệp.

    Nhiều giải pháp được đề xuất thực hiện như: chính sách của doanh nghiệp đôi với lao động nữ , nguyện vọng của nữ công nhân lao động đối với tổ chức công đoàn , giải pháp thực hiện văn hóa, văn minh ứng xử nơi công sở ….nhằm thể hiện sự chăm lo tốt hơn đến đối tượng nữ công nhân lao động tại doanh nghiệp, đặt biệt là lao động nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ, đảm bảo thực hiện tốt quyền và lợi ích chính đáng của lao động nữ tại doanh nghiệp .


    Mỹ Trang