Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thảo cùng tìm cơ hội phát triển thị trường miền Đông

    (VOH) - Sở Công Thương năm tỉnh miển Đông (Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước) phối hợp với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao sáng nay 14/2 tổ chức chương trình hội thảo - triển lãm - kết nối lần đầu tiên dành cho 5 tỉnh miền Đông với chủ đề “Cùng tìm cơ hội phát triển thị trường miền Đông”.

    Sự kiện đã thu hút được sự tham gia  của các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh của 6 tỉnh thành phố Đông Nam Bộ; các nhà phân phối, đại lý; các doanh nghiệp thuộc hệ thống nhà hàng, khách sạn, cà phê của 5 tỉnh. Tham gia triển lãm tại chương trình có các gian thàng thông tin của 4 tỉnh miền Đông và 16 gian trưng bày hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất. Với mục đích đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường miền Đông, buổi hội thảo mở đầu cho một loạt các hoạt động hợp tác xúc tiến thương mại mà Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã ký kết với lãnh đạo Sở Công Thương của 5 tỉnh miền Đông thực hiện trong năm 2012. Dự án gồm 5 mảng chính là kết nối, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, bán hàng, huấn luyện kỹ năng bán hàng, các hoạt động bán hàng chung, thông tin chung - truyền thông, quảng bá chung cho hàng Việt trên đài phát thanh truyền hình. Đây cũng là lần đầu tiên có sự đồng thuận về mục tiêu chung và nhất là có sự cam kết cùng hành động giữa lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh và các doanh nghiệp nhằm phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa đến tận các vùng nông thôn.

    Bá Nam