Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thảo “đánh giá 10 năm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư xây dựng”

    (VOH) - Hôm qua, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM tổ chức hội thảo “Đánh giá 10 năm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư xây dựng của Khu Công nghệ cao TPHCM” nhằm tổng kết, đánh giá kết quả qua 10 năm, cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai để đề ra giải pháp triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn II đạt yêu cầu về tiến độ chất lượng và hiệu quả.

    Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho biết trong 10 năm qua, Ban quản lý đã triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn I với 72 dự án, trong đó bao gồm 58 dự án xây dựng và 14 dự án quy hoạch và chuẩn bị đầu tư với tổng mức đầu tư đến thời điểm hiện tại là 1.914 tỷ đồng. Tại buổi hội thảo, Ông Lê Hoài Quốc - Trưởng Ban Quản ly khu công nghệ cao TP.HCM nói:

     

    Bá Nam