Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thảo khoa học “Doanh nghiệp, doanh nhân trẻ với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

    Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), hôm qua 15/5, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Thành đoàn TPHCM và Hội doanh nghiệp trẻ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Doanh nghiệp, doanh nhân trẻ với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” thu hút hơn 200 doanh nhân trẻ, nhà khoa học, nhà quản lý ...tại các đơn vị trên địa bàn TPHCM gia gia. Bà Nguyễn Thị Hồng-Phó Chủ tịch UBNDTP cũng đã đến tham dự hội thảo.

    Hội thảo đánh giá: Trải qua 10 năm thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế nước ta đã đạt mức tăng trưởng cao, được các nhà kinh tế thế giới đánh giá “Việt Nam là con hổ mới của châu Á”. Để có được thành tựu này có phần đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ. Đó là lực lượng xung kích của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa , không chỉ góp phần vào tăng trưởng kinh tế xã hội mà còn góp phần giải quyết việc làm và thu hút lao động dôi dư. Tại hội thảo, các doanh nhân trẻ, nhà khoa học, nhà quản lý...đã tập trung thảo luận vào 3 vấn đề chính đó là: vai trò đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân trẻ đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những cơ hội, thách thức đặt ra với doanh nghiệp trẻ trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp đổi mới; đề xuất những kiến nghị với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa trong thời gian tới. Đánh giá về vai trò của doanh nhân trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Giang Long, Phó Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản cho rằng:

    Minh Hiệp