Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự thảo về xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh

    (VOH) - Sáng 19/11, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Liên đoàn lao động tỉnh, thành khu vực phía Nam về dự thảo sửa đổi thông tri 01 về xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.

    HTML clipboard

    Thông tri 01 về hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh có hiệu lực từ ngày 1/1/2007. Đến nay, sau 4 năm triển khai và thực hiện, các cấp công đoàn đã phát hiện một số nội dung cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của công đoàn cơ sở. Vì vậy, tại hội thảo, các đại biểu đã cùng đưa ra ý kiến  điều chỉnh về hình thức,bố cục và tên gọi của văn bản, nội dung tiêu chuẩn xây dựng công đoàn cơ sở , nghiệp đoàn vững mạnh, quy định về trách nhiệm xây dựng hệ thống thang bảng điểm, xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở, đánh giá chất lượng  công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn, về việc tổ chức thực hiện của các cấp công đoàn…

    Mỹ Trang