Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kiến nghị đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

    (VOH) - Sáng 20/10, tại TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Công ty Cổ phần Tri Thức Doanh nghiệp Quốc tế phối hợp tổ chức Hội thảo “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước” nhằm góp phần đưa ra những nhận thức và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

    Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý kinh tế và các doanh nhân cùng tham gia thảo luận, trao đổi, đưa ra những vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhà nước và vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay; nêu lên sự cần thiết phải tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp cụ thể nhằm tái cơ cấu các doanh nghiệp này. Tại hội thảo, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Trình phát biểu: "Các doanh nghiệp nhà nước chưa hoàn thành một cách tốt nhất trọng trách của mình mà nhà nước đã giao phó, thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước chưa cao so với ưu đãi mà các doanh nghiệp nhà nước đã nhận được; thậm chí nhiều doanh nghiệp nhà nước còn thua lỗ, nợ xấu quá cao, chưa là tấm gương cho các thành phần kinh tế khác trong đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động v.v. Vì vậy, để củng cố vị trí, vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, Đảng và nhà nước ta đã đặt nhiệm vụ cấp bách trong những năm tới là phải đẩy mạnh tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước".

    Đa số các ý kiến tại hội thảo cho rằng, tái cấu trúc doanh nghiệp cần được thực hiện liên tục ở tất cả các doanh nghiệp, không chỉ riêng doanh nghiệp nhà nước, và nên tập trung vào tái cấu trúc nguồn nhân lực. Từ thực tiễn và lý luận, hội thảo sẽ tổng hợp những đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới, đặc biệt là nâng cao vai trò, hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước./.

    Ngọc Cẩm