Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kinh tế Việt Nam: Hướng tới tăng trưởng xanh bền vững

    (VOH) - Sáng 31/10, Ngân hàng Thế giới đã phối hợp với Trường Quản lý và Chính sách công của Hàn Quốc, mạng lưới Học tập khu vực châu Á Thái Bình Dương tổ chức hội thảo thông qua cầu truyền hình giữa các quốc gia châu Á về tăng trưởng xanh, nhằm tìm hiểu nỗ lực của các tổ chức quốc tế trong việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh của các quốc gia trong khu vực.

    Theo ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: phía Việt Nam, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 với tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, các chiến lược dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm khí thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

    Huệ Phương