Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kinh tế xã hội Thành phố tháng 4 có nhiều chuyển biến tích cực

  (VOH) - Sáng ngày 24/4, Ủy ban Nhân dân TPHCM họp tổng kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2014.

  Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 có nhiều chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 

  Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 204.000 tỷ đồng, tăng 12,1% so cùng kỳ. Ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ; Chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố ước tăng 5,2% so cùng kỳ; bốn ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 4,2%. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng ước đạt 8,85 tỷ USD, bắt đầu có xu hướng tăng trở lại khoảng 0,6%, vượt qua khó khăn trong quý I. 

  Thành phố tổ chức hội nghị triển khai và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đây là những chủ trương, quyết định quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.


  Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị Saigon Co.op. (Ảnh: TTXVN)

  Trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trong đó đẩy mạnh hơn nữa chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp; thành phố đẩy mạnh xúc tiến thương mại, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng lớn.

  Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh:

  Bá Nam