Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Mục tiêu 2013, kim ngạch xuất khẩu khoảng 126 tỷ USD

    Sau 20 năm nhập siêu, đến năm 2012 lần đầu tiên chúng ta xuất siêu trở lại với giá trị 284 triệu USD. Một trong những mục tiêu đặt ra trong năm nay là đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 126 tỷ USD.

    Hiện tượng Việt Nam xuất siêu trở lại có thể thấy mục tiêu của Chính phủ trong kiểm soát nhập siêu để phục vụ cho những mục tiêu vĩ mô của nền kinh tế đã đạt được. Tuy nhiên, năm nay vẫn là năm khó khăn cho nền kinh tế, cũng như cho hoạt động xuất khẩu, thương mại do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới. Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, dự báo xuất khẩu trong năm nay:


    P.K