Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năm 2010, ước tính thiếu khoảng 150.000 tấn điều nguyên liệu cho chế biến

    Trên lĩnh vực kinh tế, Hiệp hội điều Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2010, ngành điều đã chế biến hơn 410.000 tấn hạt điều nguyên liệu, trong đó nhập khẩu 117.000 tấn.

    Theo dự kiến, trong 6 tháng cúôi năm 2010, cùng với lựơng điều thô trong nước còn khỏang 50.000 tấn và các doanh nghiệp đã có kế họach nhập khẩu thêm 100.000 tấn điều nguyên liệu từ các quốc gia châu Phi và châu Á, tuy nhiên so với công suất chế biến 700.000 tấn/ năm, ngành điều sẽ còn cần nhập khẩu trên 150.000 tấn.
     

    Nguyễn Thắng