Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năm 2012: Quận 6 kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

    (VOH) - Chiều 20/4, UBND quận 6 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2011 và sơ kết 01 năm thực hiện chương trình trọng điểm về hoàn thành trước thời hạn chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009 - 2015).

    Tính đến cuối năm 2011 qua các hình thức trợ vốn vay từ các Qũy xóa đói giảm nghèo; Qũy quốc gia giải quyết việc làm; Quỹ hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi; công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm và các chính sách ưu đãi xã hội cho người nghèo, hộ nghèo…đã giúp quận 6 nâng chuẩn hộ nghèo từ 6 triệu lên trên 10 triệu/người/năm và đã có gần 3.400 hộ vượt chuẩn nghèo 12 triệu đồng/người/năm. Riêng trong năm 2011, quận đã giải quyết việc làm cho gần 600 lao động nghèo; cấp gần 3.500 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo; trao tặng gần 500 suất học bổng cho học sinh - sinh viên nghèo hiếu học; xây dựng và sửa chữa hơn 40 căn nhà tình thương với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

    Báo cáo của quận cũng cho biết quận 6 sẽ phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% trong năm 2012.

    Mỹ Hương