Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Năm 2014: Phấn đấu đưa nợ xấu về dưới 5%

  (VOH) - Sáng 27/12, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động ngân hàng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

  Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức song ngành Ngân hàng trên địa bàn đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng trưởng tín dụng của ngành đạt 9%. Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 952.000 tỷ. Đặc biệt là vốn vay tập trung cho sản xuất kinh doanh, chiếm 83% trên tổng dư nợ.

  Về chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, đảm bảo an sinh xã hội và tháo gỡ khó khăn cho thị trường, đến nay đã có 358 khách hàng ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng với tổng hạn mức đã ký kết là 738,63 tỷ đồng, trong đó giải ngân 271 hợp đồng với số tiền là 94,54 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn có 94 khách hàng được vay với dư nợ là 39,9 tỷ đồng.

  Tuy nhiên, ngành ngân hàng vẫn có những tồn tại cần khắc phục như: Nợ xấu trong năm tiếp tục phát sinh và ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của tổ chức tín dụng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 5,49%. Tăng trưởng bền vững vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào yếu tố kinh tế vĩ mô và nội lực cũng như hiệu quả của quá trình tái cơ cấu của chính các tổ chức tín dụng, chất lượng sử dụng các nguồn lực chưa cao.

  Trong năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh xác định 3 nhiệm vụ trong tâm cơ bản gồm: Tiếp tục ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, tăng trưởng tín dụng hợp lý, ở mức khoảng 12%; tiếp tục xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, mục tiêu đưa nợ xấu về dưới 5%, đồng thời giảm tỷ trọng nợ nhóm 5 xuống dưới 50%; thực hiện đổi mới công nghệ, phát triển dịch vụ ngân hảng bán lẻ với mức độ ứng dụng cao hơn, tiện ích và phổ biến hơn nhằm tạo bước phát triển mới về dịch vụ ngân hàng trên địa bàn.

  Chiều cùng ngày, thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ngân hàng nhà nước về tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố năm 2013.

  Hà An