Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Năm 2015: ABBANK tiếp tục chủ động tái cơ cấu

  Tại Đại hội Cổ Đông thường niên diễn ra vào ngày 27/04/2015, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2014 và định hướng phát triển năm 2015.

  Đại hội cổ đông thường niên 2015 của ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

  Theo đó, tổng tài sản trong năm 2014 tăng 17% so với năm 2013, dư nợ tín dụng tăng 14%, tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 4,86% vào cuối năm 2013 xuống mức 2,75% vào cuối năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 151 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh năm 2015, ABBANK dự kiến đạt kế hoạch tăng tổng tài sản thêm 6% so với năm 2014, dư nợ tăng 10%, vốn điều lệ tăng từ gần 4.800 tỷ đồng lên 5.320 tỷ đồng.

  Trong năm 2015, ABBANK tiếp tục chủ động tự tái cơ cấu theo chính sách của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng cường năng lực tài chính, gia tăng quy mô và nâng cao vị thế cạnh tranh. Song song đó, ABBANK cũng chủ động chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực và nền tảng để thực hiện hợp nhất/ sáp nhập với tổ chức tín dụng tốt, có định hướng phát triển cũng như văn hóa doanh nghiệp phù hợp với ABBANK và theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước./.

  Tin, ảnh: Hà An