Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Nam A Bank thay chủ tịch

  (VOH) - Sáng 15/7, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Nguyễn Quốc Toàn nhiệm kỳ 2011- 2016.

  Kết quả tại đại hội, có 99,88% cổ đông đồng ý tờ trình miễn nhiệm của ông Nguyễn Quốc Toàn.

  Ông Phan Đình Tân (giữa)- Tân chủ tịch HĐQT Nam A Bank nhiệm kỳ 2011- 2016. Ảnh: Hà An

  Sau đại hội, Hội đồng quản trị đã có nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch của ông Nguyễn Quốc Toàn và bầu ông Phan Đình Tân, phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị lên làm chủ tịch của Nam A Bank. Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Nam A Bank còn lại 5 thành viên.

  Hà An