Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năng suất lao động trung bình của người VN là 1160 USD/năm

    (VOH) - Tại hội nghị năng suất chất lượng TPHCM lần thứ 11 các chuyên gia cho biết, năng suất ở nước ta còn thấp so với thế giới.

    Cụ thể, năng suất lao động trung bình của người Việt Nam đạt 1160 USD/người/năm, tại thành phố trung bình là 2.800 USD. Trong khi đó Thái Lan là 4.700 USD.

    Trong thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh hoạt động cải tiến năng suất chất lượng, cụ thể như: thúc đẩy việc đổi mới và chuyển giao công nghệ phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế bằng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc, đổi mới công nghệ, chế tạo thiết bị thay thế nhập khẩu và robot công nghiệp, nâng cao năng lực thiết kế, vườn ươm doanh nghiệp công nghệ, quỹ phát triển khoa học công nghệ… để hướng đến việc nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp TFP lên 40% vào năm 2015, hiện chỉ đạt 17 - 29%.

    Thanh Xuân