Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngành công nghiệp hóa chất của nước ta dự kiến tăng trưởng từ 10-15%/ năm

    (VOH) - Theo tiến sĩ Phùng Minh Lai, Phó cục trưởng Cục thông tin KH&CN Quốc gia thì trong vài năm tới, ngành công nghiệp hóa chất của nước ta dự kiến tăng trưởng từ 10-15%/ năm.

    Đánh giá của của Bộ công thương mức sử dụng thuốc của nhân dân ngày càng tăng, năm 2010, tổng giá trị tiền thuốc sử dụng trong nước đạt từ 1,4 -1,5 tỷ USD, tiền nhập nguyên liệu 440-480 triệu USD, đến năm 2015 sẽ là 1 tỷ USD. Hầu hết những công nghệ và thiết bị thí nghiệm phục vụ phân tích, chẩn đoán, nghiên cứu công nghệ sinh học có trình độ cao, độ chính xác và tin cậy cao đều phải nhập khẩu.  Do vậy, Bộ khoa học và công nghệ sẽ tiếp tục tổ chức hội chợ công nghệ quốc tế về công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học lần thứ 2. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/4/2011 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài gòn 1 - Phú Mỹ Hưng. Các hội thảo chuyên đề liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025./.

    Thanh Xuân