Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Nhựa Bình Minh tăng trưởng cao nhất so với các doanh nghiệp cùng ngành

  (VOH) - Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

  Sản xuất ống cấp nước ở Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh. Ảnh: SGGP

  Trong năm 2013, mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công ty đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ ở hầu hết các chỉ tiêu cơ bản. Cụ thể, doanh thu trong năm 2013 đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước, đây cũng là con số tăng trưởng cao nhất so với các doanh nghiệp cùng ngành. Lợi nhuận trước thuế  gần 500 tỷ đồng.

  Đại hội cũng đã thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, thông qua kế hoạch năm 2014 với doanh thu 2.200 tỷ đồng và lãi trước thuế 500 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với thực hiện năm trước.

  Hà An