Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phấn đấu cắt giảm thời gian xuất nhập khẩu xuống mức trung bình 14 ngày

    (VOH) - Sáng nay (22/8), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng toàn diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo “Triển khai Nghị quyết 19 của Chính phủ: đơn giản hóa thủ tục hải quan”.


    Thời gian xuất nhập khẩu từ 21 ngày xuống còn tương ứng 14 và 13 ngày. (ảnh: baohaiquan)

    Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, thủ tục hải quan của Việt Nam vẫn chưa đồng nhất giữa các địa phương và giữa các chi cục trong một cục do chính sách của Việt Nam chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, chương trình cũng chưa kết nối với các cơ quan bộ, ngành khác nên việc xin giấy tờ, các loại giấy chứng nhận về chất lượng… vẫn mất nhiều thời gian của doanh nghiệp và chi phí cao. Đây là những điều cần khắc phục. Việc đơn giản hóa thủ tục hải quan theo Nghị quyết 19 sẽ giúp cắt giảm đáng kể thời gian xuất nhập khẩu từ 21 ngày xuống còn tương ứng 14 và 13 ngày, qua đó thúc đẩy tăng trưởng GDP và việc làm.


    Hà An