Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát triển cụm doanh nghiệp vừa và nhỏ để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành da giầy Việt Nam.

    (VOH) - Hội da giầy TPHCM cho biết: sau khi tổ chức khảo sát thực tế tại 20 cơ sở sản xuất giầy da trên địa bàn quận 4-TPHCM, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc UNIDO và Cơ quan hợp tác phát triển Italia đã chọn ra được 8 cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn về tài chính và nhân công để thực hiện dự án “Phát triển cụm doanh nghiệp vừa và nhỏ để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành da giày Việt Nam”.

    Dự án này được thực hiện trong 3 năm với tổng kinh phí tài trợ khoảng 3 triệu EURO. Theo đó, các cơ sở này sẽ thành lập 1 Tổ hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa với các cam kết thực hiện 12 điểm quan trọng trong hợp tác sản xuất da giầy. Mục tiêu lâu dài của dự án là giảm dần tình trạng làm hàng gia công, chuyển sang sản xuất và tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Ông Vũ Văn Chầm, chủ tịch Hội da giày Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án này sẽ mang lại nhiều cơ hội và triển vọng cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận công nghệ sản xuất mới:


    Mỹ Trang