Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • "Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Cần sự tiếp sức của Nhà nước"

    (VOH) - Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp lớn, nhưng họ thường gặp những hạn chế nhất định về vốn, công nghệ sản xuất, mặt bằng sản xuất… Vì vậy, đòi hỏi phải có những giải pháp, chính sách dài hạn nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Về những nội dung này, VOH đã phỏng vấn Tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam


    Tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ảnh-Internet


    Phan Khanh