Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phỏng vấn Phó tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn

    (VOH) - Ngành cấp nước Sài Gòn - TPHCM hình thành từ năm 1880 với sản lượng 1000m3 nước ngày đêm, đến tháng 05/1975 tăng lên 450.000 m3 và sau 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sản lượng nước máy thành phố tăng lên đến 1.350.000 m3 ngày đêm.

     Đây là sự nỗ lực ngành cấp nước thành phố và cũng từ sự nỗ lực này đã góp phần phát triển mọi mặt của đô thị. Nhân kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển ngành nước thành phố, mời quý vị nghe Ngọc Xuân, phóng viên Đài tiếng nói nhân dân TPHCM trao đổi với ông Lý Chung Dân - phó tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn về những thành tựu và hướng phát triển ngành nước Sài Gòn - TPHCM.
    Ngọc Xuân