Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận đầu tiên của TPHCM không còn hộ nghèo dưới 16 triệu đồng/người/năm

    (VOH) - Quận 5 đã trở thành quận đầu tiên trên địa bàn TPHCM được phúc tra quận không còn hộ nghèo thu nhập bình quân dưới 16 triệu đồng/người/năm vào hôm qua 30/07.

    Tính đến tháng 07/2014, quận 5 bằng nhiều nỗ lực đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, khuyến khích các hộ dân vượt khó vươn lên đã giúp 90 hộ nghèo vượt chuẩn thành công. Theo đó, đoàn phúc tra của TPHCM gồm 27 đơn vị sở ban ngành cùng 20 ban chuyên trách giảm nghèo các quận huyện đã tiến hành khảo sát thực tế 15 phường trên địa bàn quận 5. Kết quả sẽ được UBND TPHCM thẩm định và xem xét trước khi có quyết định chính thức công nhận quận 5 là quận đầu tiên hoàn thành chương trình Giảm nghèo – Tăng hộ khá giai đoạn 2014 - 2015.

    UBND TPHCM đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2014 sẽ có 50% quận, huyện hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm./.

    Lê Nguyễn