Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tái cơ cấu doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu sản xuất kinh doanh hiệu quả

    (VOH) - Tổng Công ty Lương thực miền Nam đang có kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu sản xuất kinh doanh hiệu quả. Phóng viên Đài TNND TPHCM phỏng vấn với ông Huỳnh Thế Năng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam về kế hoạch này.

    Ông Huỳnh Thế Năng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam (ảnh: PLO)


    Nguyễn Thắng