Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 11% trong năm 2010

  (VOH) - Sáng 24/06/2010, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chủ trì buổi họp về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng dầu năm và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010. Đông đảo đại diện các sở ngành, 24 quận, huyện tham dự.

  Theo đánh giá chung, trong 6 tháng đầu năm 2010 kinh tế - xã hội thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tiếp tục phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng khá, các ngành dịch vụ, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn đều tăng. Cụ thể: tổng sản phẩm nội địa tăng 11% so cùng kì ( tăng cao hơn so với 6 tháng đầu năm 2009), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 175.000 tỉ đồng, tăng trên 33% so cùng kì. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 13%..ngoài ra có một số ngành hàng tăng cao như: sữa và các sản phẩm từ sữa, tân dược, giày dép, hàng may mặc….thu ngân sách cũng tăng cao so cùng kì, lĩnh vực văn hóa- xã hội được đánh giá có nhiều tiến bộ, các công trình trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp HCM, cho biết:

  Đánh giá cao những kết quả các ngành, các cấp đạt được trong 6 tháng đầu năm, chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, chỉ đạo cho các sở, ngành, quận huyện phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong hai quý còn lại của năm, phải xem những khó khăn năm trước là những bài học kinh nghiệm. Riêng về giá trị sản xuất công nghiệp phải cố gắng giữ mức tăng trưởng trên 13% từ đây cho đến cuối năm, về chuyển dịch cơ cấu công nghiệp cần phải xác định đúng hướng, nếu như sáu tháng đầu năm 2010, có trên 500 triệu sản phẩm công nghệ cao xuất khẩu thì lĩnh vực này cần phải phấn đấu lên 1 tỉ USD, đây cũng là mục tiêu mà thành phố đề ra trong những năm trước đây. Chủ tịch UBND Tp Lê Hoàng Quân, chỉ đạo cho các ngành, các cấp như sau:

  Trong hai quý còn lại của năm thành phố tập trung vào 5 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%. Trong đó, phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh- thực hiện tốt chính sách tài chính tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa tái lạm phát cao và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng - đảo bảo tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường - nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí - tăng cường an ninh, quốc phòng đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

  Trung Nam